Whatsapp Facebook X LinkedIn RSS feed

'Golfbanen moeten zich afvragen hoe hun baan er over tien of twintig jaar uitziet'

ARTIKEL
REGELGEVING & JURIDISCH
Facebook Twitter Linkedin Whatsapp
Wijnand Meijboom, woensdag 19 juni 2024
180 sec


Biodiversiteit is een thema dat op veel golfbanen speelt. Het bevorderen van de natuur kan vaak al met een paar simpele maatregelen, vertelt Diederik Meijers, die bij ecologisch adviesbureau NLadviseurs werkzaam is als relatiebeheerder en adviseur golf. Meer natuur op de golfbaan geeft de sport volgens hem bovendien een extra dimensie: 'Daarnaast zien wij de golfbaan als onderdeel van een groter ecosysteem. De baan staat niet op zichzelf en verbindt vaak ook nog eens de bebouwde omgeving met omliggende natuur. Het is een belangrijke ecologische verbinding.'

Vogelexcursie op Bernardus, kijkend naar een bonte vliegenvanger die gebruikmaakt van een nestkast
Vogelexcursie op Bernardus, kijkend naar een bonte vliegenvanger die gebruikmaakt van een nestkast

Meijers merkt in de markt dat steeds meer golfbanen bezig zijn met ecologisch beheer en dat greenkeepers ervoor openstaan om met gerichte maatregelen de biodiversiteit te bevorderen. 'Ik merk dat meer golfclubs geld opzijzetten om hun impact op de natuur in kaart te brengen en een plan te maken om de biodiversiteit te bevorderen.' Als NLadviseurs door een golfbaan ingeschakeld wordt om advies uit te brengen, wordt er in eerste instantie een nulmeting gedaan. 'Wij kijken dan welke flora- en faunasoorten aanwezig zijn. Dat doen we door inventarisaties op de baan uit te voeren, in combinatie met of door het raadplegen van databanken. Op een kaart geven wij aan waar bijvoorbeeld beschermde of rodelijstsoorten voorkomen, en op onze natuurkansenkaart brengen we in beeld wat de mogelijkheden zijn om de aanwezige natuur te versterken.' Periodieke monitoring maakt vervolgens inzichtelijk wat er bereikt wordt. Dit heeft niet alleen impact op de biodiversiteit, maar is ook een mooi communicatiemiddel richting leden.

IJsvogels

Een praktijkvoorbeeld van een natuurkans is de creatie van een broedgelegenheid voor ijsvogels. 'Zo kan een boom bij een waterpartij die op de kaplijst staat, omgetrokken worden en gebruikt worden als natuurlijke broedwand. Op die manier versterk je op natuurlijk wijze de biodiversiteit. Denk ook aan de aanplant van struwelen, het realiseren van vissenbossen of het creëren van heide waar mogelijk.'


'Golfbanen kunnen excursies organiseren om te laten zien wat er gebeurt op het gebied van biodiversiteit'

Natuurbevorderende maatregelen zijn niet alleen goed om de biodiversiteit te stimuleren, maar ook belangrijk voor de beleving van golfers. Meijers: 'Er is geen andere sport waarbij je deze natuurervaring hebt.' Over die natuurbeleving kunnen golfbanen in zijn optiek meer communiceren met de buitenwereld. NLadviseurs geeft zelf het goede voorbeeld. 'Wij hebben onlangs een rondleiding gegeven op Bernardus Golf. Zo laten wij de greenkeepers bijvoorbeeld zien dat het ophangen van nestkasten echt nut heeft. Golfbanen zouden ook meer excursies kunnen organiseren, zodat iedereen kan zien wat er gebeurt op het gebied van biodiversiteit. Als je dit vroeg in de ochtend doet, hebben de spelers er geen last van.'

Bomen

Bomen op golfbanen spelen een belangrijke rol als het gaat om biodiversiteit, legt Meijers uit. 'Bij relatief nieuwe golfbanen zijn vaak geen oude bomen en zul je meer nestkasten moeten ophangen dan bij wat oudere banen. Daar zie je juist andere problemen in de bosopstanden, zoals het achterwege blijven van verjonging, weinig leeftijdsspreiding in het bomenbestand of weinig diversiteit in soorten. Op dit soort golfbanen kan de biodiversiteit een grote boost krijgen door middel van het juiste beheer en kleine ingrepen. Op Prise d'Eau, bijvoorbeeld, hebben we een beheerplan voor het groen gemaakt, waarbij bosschages op de juiste manier worden beheerd om een robuuste plek voor de natuur te creëren.'


Diederik Meijers
'De wil om de biodiversiteit te bevorderen is vaak aanwezig, maar er moeten wel dingen gebeuren die effect hebben op de lange termijn'

Meijers weet dat er in elk greenkeepersteam wel een greenkeeper is die zich sterk maakt voor of geïnteresseerd is in de natuur. 'De wil om iets te doen om de biodiversiteit te bevorderen, is vaak al aanwezig. Maar het is wel zaak dat er maatregelen worden genomen die effect hebben op de lange termijn.' Als voorbeeld noemt hij de plaatsing van een nestpaal voor ooievaars. 'Dat is op zich een leuk beeld, maar ooievaars eten wel dieren op die je juist nodig hebt voor de biodiversiteit. Beter is dan om de torenvalk te lokken; die kan greenkeepers helpen om van de muizen af te komen.' Ook een kleurrijk bloemenmengsel ziet er leuk uit. Maar als daar geen inheemse planten in zitten, kunnen insecten hun eitjes er niet op afzetten en is het effect op de biodiversiteit bijna nul.

Rol greenkeepers

Om de biodiversiteit te bevorderen, is het niet per se noodzakelijk om veel geld te investeren. Meijers: 'Het budget dat je hebt, moet je uiteraard goed besteden. Belangrijk is om te kiezen voor de lange termijn, zodat de natuur ook in de toekomst behouden blijft. Golfbanen moeten zich afvragen hoe hun baan er over tien of twintig jaar uitziet en hoe zij de biodiversiteit kunnen ondersteunen.' De rol van greenkeepers in dit proces noemt hij belangrijk. Vaak ook door bepaalde dingen juist niet te doen. Delen van de golfbaan niet maaien, bijvoorbeeld, om zo te zorgen voor gelaagde begroeiing op plaatsen waar golfers toch niet komen. Nestkasten plaatsen voor vogels, goed bosbeheer en het maken van natuurvriendelijke oevers zijn eveneens eenvoudige maatregelen die niet veel geld hoeven te kosten om de natuur op golfbanen rijker te maken, zo illustreert de adviseur.


Leden

Ook leden van golfclubs kunnen hierbij een rol spelen. 'Grote golfbanen hebben veel leden. Daaronder bevinden zich altijd wel mensen die enthousiast zijn over de natuur en zich daarvoor willen inzetten, bijvoorbeeld door een keer per jaar alle nestkastjes te inspecteren en te inventariseren in welke er gebroed is.'


Om te kunnen reageren moet je zijn ingelogd.   LOGIN   of maak gratis een account aan.

REACTIES
Er zijn nog geen reacties.

download artikel

Tip de redactie

Meld je aan voor onze digitale nieuwsbrief.
AGENDA
Groentechniek Holland 2024
woensdag 11 september 2024
t/m zaterdag 14 september 2024
Drie gratis masterclasses 'Grip op de Grasmat'
dinsdag 17 september 2024
t/m woensdag 2 oktober 2024
NGA-golfdag biedt greenkeepers drie opties
maandag 7 oktober 2024
t/m maandag 7 oktober 2024

ONDERDELEN
Archief
Dossiers
GIP
OVER ONS
Over ons
Duurzaamheid & NWST
Contact
Het team
ADVERTEREN EN ABONNEREN
Fysiek abonnement
Digitaal abonnement
Abonneren nieuwsbrief
Adverteren
Verschijningsdata
MEER
Redactionele spelregels
Algemene voorwaarden
Disclaimer
Privacy
Cookies
ONDERDELEN
OVER ONS
ADVERTEREN EN ABONNEREN
MEER